ROAST

Under Jord presenterar årligen en roast av någon av våra favoritmänniskor. De som roastats hittills är

2015: EMMA KNYCKARE
2016: K SVENSSON
2017: SIMON GÄRDENFORS
2018: JESPER RÖNNDAHL
2019: HENRIK MATTISSON